Old Japanese Songs

Song of Japanese Navy in the Greater East Asia War

(Daitoa senso kaigun no uta, 哌푈CR̉)
1942

Lyrics: KASAI Shintaro
Music: HASHIMOTO Kunihiko

.

1.
Miyo, shoto ni omoide no
zettoki takaku hirugaeru.
Toki koso kitare, rei ikka.
Ah jyuni gatsu to ka asa,
seijyoki mazu yaburetari.
Kyokan sake tari shizumi tari.

2.
Ano hi ryojyun no heisoku ni
inochi sasageta fuso no chi wo
tsuide kugutta shinjyu wan.
Ah ichioku wa mina nakeri.
Kaeranu goseki kuhashira no
tama to kudakeshi ikusa gami.

3.
Koru umi kara sekido no
minami ni kakete nami banri.
Kanki wa kiso seikai no
Ah dento no umi no tami.
Marei jaba oki sango kai.
Eiran imaya kage mo nashi!

4.
Mizuku kabaneto isagiyoku
chirite haearu waka zakura.
Miyo, sorayukaba kumo ni chiru.
Ah soretsu no umi no washi!
Bakudan daite taiatari.
Mijin ni kudaku teki no fune.

5.
Susumeba haruka indo yo.
Seiki ha tatau ki ha sumite,
hohoemu minami jujisei.
Ah daitoa hikari sasu.
Muteki no hokori kurogane no
kike, modo no hata no kaze!

(English translation)

1.
See traditional Z-flag flapping
High in our masthead!
The time has come, the order is there!
Ah, on the morning of December 8,
First Star Spangled Banner was torn,
Next its big battleships were splited and sunk!

.

<memo>

[About Japanese Navy in the Greater East Asia War]

Recorded in 1942(and before Midway), this song mentions the early triumphs of Japanese Navy in the Pacific War, such as in Pearl Harbor, Malay, Coral Sea, the Indian Ocean and so on. At the same time, Song of Japanese Army in the Greater East Asia War was also recorded.

Since 1945, Japanese called the Pacific War "the Greater East Asia War", which means "the war to free East Asia from European and American imperialism" .

Japanese original text here.

.

Old Japanese Songs

Index Page(Japanese)